Plassering av spoler – Coil position in crossover

Plassering av spoler – Coil position in crossover

 

Link til how to measure inductance :  http://daycounter.com/Articles/How-To-Measure-Inductance.phtml